ตรวจสุขภาพประจำปี บริษัท เอสพี กันสาด จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 บริษัทเอสพีกันสาด จำกัด

ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 บริษัทเอสพีกันสาด จำกัด

การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณอุ่นใจและคลายกังวลจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพราะการตรวจสุขภาพเป็นการตรวจสำหรับผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความเสี่ยงของโรค หรือโรคและภาวะต่างๆที่ยังไม่แสดงอาการ ซึ่งการพบปัญหาแต่เนิ่นๆ ไม่เพียงช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้ประสบความสำเร็จ ลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนของโรคเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาวอีกด้วย ทางบริษัทเอสพีกันสาดจึงเล็งเห็นความสำคัญสุขภาพที่ดีของพนักงานบริษัททุกคน จึงมีการตรวจสุขภาพทุกปีให้แก่พนักงาน
การตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์จะสอบถามประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคบางชนิดของคนในครอบครัว ประวัติอาการต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ประวัติการใช้ยา รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ ร่วมกับการตรวจเบื้องต้น เช่น การตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจหาดัชนีมวลกาย ประกอบกับการตรวจร่างกายเบื้องต้นโดยแพทย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแยกโรคได้ในระดับหนึ่ง ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งพนักงานบริษัททุกคนจะมีสุขภาพที่ดี พร้อมทำงานด้วยกายและใจเพื่อให้การทำงานของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น