บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

โครงการโรงงานสีขาว ใสสะอาด ขจัดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การเครพกฎจราจรและปัญหาต่างๆในชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม กองบังคับการตำรวจนครบาล๒ กองบัญชาการตำรวจนครบาล พนักงานเอสพี กันสาด ใสสะอาด